donderdag 14 maart 2013

Tweelingzielen
"En wanneer een van hen zijn andere helft zal ontmoeten, de werkelijke helft van
 zichzelf, is het paar verloren in een verbazing van liefde en vriendschap en intimiteit
 en men zal niet meer uit elkaars zicht verdwijnen, zelfs niet voor een moment."
Plato
2500 jaar geleden.
Historie en ontstaan tweelingzielen
De Oosterse spirituele filosofieën, zoals neergelegd in de Bhagavad Gita, de hindoeïstische veda’s
 en andere geschriften van oude wijzen, leren ons dat de ziel werd geschapen als één tegelijk
 mannelijk en vrouwelijk geheel. De gedachte dat de ziel zich heeft verdeeld in twee geslachten
 is door de eeuwen heen verwoord door filosofen, dichters en geestelijk leraren. Het beeld van de tweelingziel werd vijfentwintig eeuwen geleden begrijpelijk gemaakt in een legende die altijd tot de verbeelding van de Westerse wereld heeft gesproken. In Plato’s Symposion prijst Aristophanes
 de liefde, waarbij hij vertelt hoe Zeus de ziel in twee tegengestelde helften heeft gespleten die
 beide op aarde ronddolen, op zoek naar elkaar.
Door het hele universum heen zullen tweelingzielen naar elkaar toegetrokken worden door 
de draad van herinnering die hen met elkaar verbindt. Zij herkennen elkaar met absolute 
zekerheid en kunnen nooit bij elkaar weggaan. Het is een zoektocht door vele levens heen 
en in de loop van die levens hebben ze elkaar zeker eerder ontmoet. Maar telkens was de
verbinding niet volledig.
Misschien kan het tweelingzielconcept pas nu, in het Aquariustijdperk, aan bekendheid 
winnen en zijn we nu pas rijp voor de uiteindelijke voltooiing.
Wat zijn Tweelingzielen?
Twee zielen (mensen) die uit één gesplitste ziel afkomstig zijn en elkaar dus reeds kenden 
gedurende vele incarnaties. Ze complementeren elkaar en helpen elkaar bij elkaars 
ontwikkelingsproces. Tweelingzielen (elkaars tegenpolen) ervaren het gevoel van 
volmaakte eenheid.
Ze komt niet veelvuldig voor. De liefde is onvoorwaardelijk. Tweelingzielen zijn 
voorbestemd voor elkaar. De onderlinge binding is op zowel fysiek, emotioneel, 
mentaal en spiritueel vlak enorm groot. Na een ontmoeting met je tweelingziel verandert
 je leven voorgoed en zal de aantrekkingskracht tot deze persoon enorm zijn.
We weten ondertussen dat de ontmoeting gepaard gaat met het Transformatieproces, 
heel veel Aantrekken en Afstoten, het Loslaten van veel Oude Angsten, 
Oude Patronen, Oude Overtuigingen en Verwachtingen en het leren wat 
Onvoorwaardelijke Liefde is.
Wanneer er geen angst is en beiden tweelingzielen in verbinding staan met hun Hogere-zelf 
dan trekt de liefde hen naar elkaar toe als twee magneetjes. Maar zodra er weer iets 
van angst omhoog komt dan zorgt die angst ervoor dat het zich verwijdert van de liefde
 (afstoten, vluchten).
In een korte tijd kunnen tweelingzielen een grote sprong maken op hun spirituele weg.
 Veel dingen worden duidelijk, diepe inzichten komen naar boven en er treedt een grote
 mate van helderheid op.
Tweelingziel contra Soulmate
De tweelingziel wordt nog weleens verward met een soulmate. Het grote verschil tussen 
de tweelingziel en een soulmate is dat bij tweelingzielen twee mensen uit één ziel komen.
 De soulmate komt voort uit meerdere zielen.
Zielen incarneren gewoonlijk in groepen bij elkaar in de buurt en hebben naast individuele 
doelen ook een overkoepelend doel als groep. Binnen zo'n groep kan iedereen dan een
 eigen plaats innemen, gewoonlijk als gevolg van een lange reeks incarnaties die daaraan 
vooraf zijn gegaan. Men heeft in de praktijk vele malen ongeveer dezelfde rol in een lange
 reeks van incarnaties. Tijdens al deze levens heeft men dus vele sterke contacten opgebouwd 
met andere leden van dezelfde groep waarbij er vaak sprake is geweest van partnerrelaties.
 Deze aanverwante zielen worden soulmates genoemd. De herkenning van een soulmate is
 voor veel mensen een wonderlijke ervaring. De gevoelsovereenkomsten zijn namelijk even
 heftig als bij de ontmoeting met je tweelingziel, zelfs bijna identiek. Het is dus eigenlijk niet 
van elkaar te onderscheiden. Echter wordt het grote ‘verschil’ pas later duidelijk, soulmates
 hebben namelijk dezelfde les te leren en zijn daarom enige tijd bij elkaar. Zodra ze elkaar 
niet meer nodig hebben, vallen ze uit elkaar. Na de ‘breuk’ zal er altijd een ultiem 
liefdesgevoel blijven stromen tussen de soulmates. Het zogenaamde 'maatjesgevoel' 
zal de zielsverwant zowel in een 'gewone' als in een 'liefdesrelatie' ervaren.
Tweelingzielen hebben iets heel bijzonders met elkaar, iets wat andere zielen niet met elkaar
 hebben en ook nooit zullen krijgen. Het gaat hier in wezen om een stel zielen die al vanuit
 de oorsprong aan elkaar verbonden zijn. Het zijn twee delen van één geheel. 
Hun eenheid is dus onbetwistbaar en zo op het eerste gezicht onverbrekelijk. 
De ene helft volgt gewoonlijk een overwegend mannelijke incarnatielijn terwijl de 
andere ziel een overwegend vrouwelijke lijn volgt. Toch zullen beide zielen zowel
 mannelijke als vrouwelijke incarnaties opdoen om zo het menszijn in alle aspecten
 te kunnen ervaren. Voor de geboorte is er een soort van blauwdruk bekend van 
hoe de incarnatie er ongeveer uit zal gaan zien wanneer alles volgens plan verloopt.
 Het staat dus van tevoren al min of meer gepland of iemand de tweelingziel zal ontmoeten
 in dit leven. Soms zijn de beide zielenhelften niet tegelijkertijd in incarnatie maar treedt 
de ene op als de Gids van de andere. Tweelingzielen spiegelen elkaar. Ze zijn in alle 
opzichten voor elkaar bestemd. Er is sprake van voorbeschikking, een twee-eenheid.
 Ze hebben een enorme onderlinge binding. Tweelingzielrelaties kunnen heel veel passie
 bevatten, een relatie op zielsniveau dus.
Reminders (bevestigingen dat jij je TZ hebt ontmoet):
 • Telepathisch contact
 • Fysieke verschijnselen van de ander oppikken (niet te onderscheiden van je eigen
 •  lichamelijke ongemakken)
 • Dichtklappen – emotioneel - zoals een klein kind
 • Alles even prachtig en mooi aan je twin vinden, je voelt je (seksueel) enorm 
 • aangetrokken maar hij/zij is in principe je type niet
 • Strijd, onbegrip, verzet, heftige ‘ruzies’, ontkenning, verwarring, eenzaamheid, 
 • concentratieverlies, slapeloosheid, hartenpijn (lichamelijk en geestelijk)
 • Spirituele ontwikkeling (in vogelvlucht) bij 1 van de twins, de ander zit (vaak) 
 • nog in zijn/haar ego
 • Mensen om je heen loslaten/verliezen omdat ze niet meer bij ‘je passen’
 • Extreme zielenpijn (wanneer je fysiek gescheiden bent van elkaar of wanneer je
 •  twin je afstoot)
 • Je wordt enorm getest op je geduld en niet zomaar ‘even’, dit kan jaren duren
 • Er bestaat geen enkel woord om het diepe gevoel (voor je TZ) te omschrijven
 • Geen intieme binding met een ander kunnen aangaan (zelfs de bereidheid om 
 • alleen te blijven wanneer hij/zij niet in je leven durft te komen)
 • Polariteiten (grote verschillen in karakter)
 • Je omgeving begrijpt je niet (meer), vaak wordt het afgedaan als: ’laat hem of haar los’.
 •  Goed bedoelde adviezen; echter onmogelijk!
 • Symbolieken (bijv. de naam van je twin komt overal tevoorschijn), 
 • het Universum bevestigt je keer op keer
 • 3 type TZ helften
1. Waarbij één vastzit in een relatie/huwelijk
2. Twee zich niet wil binden, niet (meer) in de liefde gelooft en/of zijn/haar
 waardering zoekt bij talloze anderen
3. Drie gescheiden van jou ‘leeft’ door geloofsovertuiging
Herkenning
Is de herkenning van de tweelingziel wederzijds? Op zielsniveau in ieder geval wel. 
Maar toch kunnen er praktische en emotionele omstandigheden zijn die maken dat 
één van beiden zich tegen de herkenning verzet.
Hoe kan je weten dat het je tweelingziel is? Het weten is sterk voelbaar en allesomvattend.
 Het is een liefde, zo groots en ontwrichtend, dat je er bijna niet omheen kunt. 
Het raakt je diep in je ziel.  Ernaar op zoek gaan heeft geen enkel nut.

Al is het niet onverstandig om in je meditatie jouw volledige blauwdruk te vragen en 
daarbij een ontmoeting met je tweelingziel. dus dat jouw blauwdruk zich manifesteert 
en dat je daar klaar voor bent.

Alles heeft te maken met energie, bij een tweelingziel relatie groeit die energie en 
ontwikkelt zich verder waarvoor het bedoelt is.
Het bijzondere hieraan is dat deze groei gekenmerkt gaat met "herkenning" bij 
andere mensen, maar ook mensen die dat energie level bij jou en je andere ik herkennen.
Bij ons was/ is dat een hele bijzondere gebeurtenis, ervaring,  Wij zijn bijvoorbeeld
 herkent door mensen van een ander continent die een taal spreken waar wij nog 
nooit van gehoord hebben en zij onze taal ook niet.  Desalniettemin is er een band
 ontstaan die heel diep is. en zich ontwikkeld op telepathische wijze.

Deze band gaat terug in vorige levens waarbij ook vormen van herkenning zijn.

Wij zullen meer van onze ervaringen hier gaan vermelden, eigenlijk ligt het in onze 
bedoeling om een boek te schrijven niet alleen ter lering en de vermaeck maar juist
voor een ieder die de herkenning heeft gevoeld en er meer meer van wil weten.
Het mooie van dit alles is dat alle antwoorden bij jezelf liggen opgesloten. als het juiste
 deurtje wordt geopend dan weet je het gewoon.  Dan heb je van niemand een 
bevestiging nodig maar weet je het gewoon zelf.  Intuïtie en je eigen hartje volgen is
 eigenlijk het belangrijkste wat er is. 

woensdag 13 juni 2007

mooi he

hoi lieverd mooi he

zaterdag 9 juni 2007

De diepere schoonheid van herkenning

Als je "gewoon" verliefd wordt verlies je je meestal in de ander.
Bij tweelingziel hereniging daal je af naar de diepten van het ware zelf, de woonplaats van je ziel en blijf je dus bij jezelf.
Het gaat dan ook veel dieper dan een verliefdheid. Er is een gevoel van eenheid: eenheid in visie, in doel en in gevoel.
Daarom gaan tweelingzielen snel vooruit in ontwikkeling als de verbinding tot stand is gekomen. Ze gaan met grote zorg met elkaar om, zodat iedere pijn anders dan groeipijn zoveel mogelijk wordt uitgesloten.
Ze zullen op elkaar lijken in gevoeligheid, in de waardering van de schoonheid en in de aanvaarding van het tegendeel daarvan.
In tijden van tegenspoed zullen ze dezelfde mate van volharding en wilskracht kennen.

dinsdag 5 juni 2007

Hoe herkennen Tweelingzielen elkaar?

Tweelingzielen
Stel, je voelt een diepe liefde voor iemand. Je hebt het gevoel dat je deze persoon al je leven lang kent. Er is een sterke verbondenheid, je voelt wat deze persoon voelt, je denkt wat deze persoon denkt. Een half woord is genoeg om elkaar te begrijpen. Je hebt je nog nooit zo gevoeld bij iemand. De beleving is zo intens, zo bijzonder.Hoe weet je nou of deze persoon je tweelingziel is, een zielsverwante of dat er sprake is van “gewone” liefde? Uit het onderzoek naar tweelingzielen bleek dat een vijfde van de respondenten niet zeker was van het feit of hun bijzondere band inderdaad een tweelingziel relatie betrof. Aanleiding om nog eens wat dieper op dit punt op onderzoek te gaan.De liefde tussen tweelingzielen is intens en diep. Maar ook de liefde tussen zielsverwanten kan heel innig zijn. Het doel van het samenzijn is anders te omschrijven dan bij tweelingzielen. Zielsverwanten werken samen aan hetzelfde karma. Er is een grote mate van herkenning als ze elkaar ontmoeten. Er doen zich veel parallellen voor in het leven waardoor ze elkaar goed kunnen aanvoelen. De onderlinge aantrekkingskracht is hierop gebaseerd. Er is een bekende vertrouwdheid met elkaar, men heeft vaak dezelfde talenten. Veel mensen die bezig zijn met het balanceren van karma en zich begeven op het spirituele pad komen in aanraking met een zielsverwante. Ze kunnen elkaar helpen. De ene is wellicht wat verder dan de ander in zijn of haar ontwikkelingsproces en kan de ander helpen bij zijn of haar proces. De hulp is niet altijd over en weer evenredig aanwezig.De ervaring van een van de leden van een groep nevenzielen zal, door de wet van de gedeelde ervaring, ten goede komen aan alle leden van deze groep. Op deze manier hoeft niet iedereen alles te ervaren maar leren ze van alles wat iedereen uit de groep meemaakt. De leden van de groep incarneren vaak tegelijk. Zielsverwanten kunnen vrienden, echtgenoten, ouders, kinderen en minnaars van dezelfde en tegengestelde sekse zijn. Je beste vriend is zeer waarschijnlijk een zielsverwante. Sommige zielsverwanten blijven heel je leven bij je, anderen zijn er slechts gedurende een bepaalde periode met een bepaald doel.De liefde die tweelingzielen ervaren is een gevoel van volmaakte eenheid. Ze komt niet veelvuldig voor. De liefde is onvoorwaardelijk. Tweelingzielen zijn voorbestemd voor elkaar. De onderlinge binding is op zowel fysiek, emotioneel, mentaal en spiritueel vlak enorm groot. Je hebt grote kans dat je elkaar ontmoet in dromen en/of uittredingen. Omdat je op dezelfde trilling zit is het eenvoudig om elkaars gedachten en gevoelens op te vangen. Tweelingzielen kennen en herkennen elkaar, waarbij ze elkaar liefhebben voor wat ze zijn. Niet dat ze per definitie in perfecte harmonie leven en nooit ruzie maken. Meestal zijn ze erg verschillend, ze zijn namelijk tegengestelde polen van één geheel. Dit kan tot spanningen leiden. Ook het feit dat ze elkaar een spiegel voorhouden kan erg confronterend werken. Maar de basis, het gevoel van eenheid, van één zijn, staat daarboven. Ze laten zich over het algemeen niet meesleuren door hartstocht. De liefde kan zich wel lichamelijk uiten maar wordt meer beleeft op een energetisch niveau. Soms als tweelingzielen elkaar in de ogen kijken kunnen ze de intensiteit van de diepte van het gevoel niet aan.In een relatie van tweelingzielen groeien beiden. Ze trekken elkaar mee in hun ontwikkeling. De groei zal veelal plaatsvinden op verschillende gebieden. Als tweelingzielen allebei willen werken aan een heelheid, zullen ze zich kwetsbaar en open moeten stellen naar zichzelf en naar elkaar. Dit kan een pijnlijk spiegelend proces zijn waarbij sprake kan zijn van een haat-liefde patroon vanwege het confronterend effect. Of dit optreedt ligt eraan of men al in harmonie is met zichzelf als men elkaar ontmoet. Als er nog onopgeloste emotionele problemen aanwezig zijn kan dat voor conflicten zorgen. Zijn beide partners al grotendeels in harmonie met zichzelf dan zal dat veel minder zijn.In een korte tijd kunnen tweelingzielen een grote sprong maken op hun spirituele weg. Veel dingen worden duidelijk, diepe inzichten komen naar boven, er treedt een grote mate van helderheid op.Tweelingzielen zijn op zoek naar heelheid (de ziel hunkert naar voltooing), zodat ze samen een complete Alfa-Omega cirkel (man/vrouw, Tai Chi, Yin/Yang) kunnen zijn. Ze zitten op dezelfde geestelijke trilling. Tweelingzielen zullen elkaar tijdens een bewustwordingsproces herkennen. Het hoeft niet bij de eerste ontmoeting reeds in het bewuste plaats te vinden. De herkenning kan met een duizelingwekkende klap geschieden of men kan er langzaam naar toe groeien. Op een onbewust niveau vindt de herkenning echter wel direct plaats. Vaak is de hereniging een indrukwekkende gebeurtenis die belemmert lijkt te worden, door de omgeving of door jezelf. Maar meestal zorgt de magnetische aantrekkingskracht voor het overwinnen hiervan. Veel tweelingzielen maken voor ze elkaar ontmoeten vaak een periode van eenzaamheid en bezinning door en voelen aankomen dat er iets bijzonders gaat gebeuren.Tweelingzielen incarneren niet in één gezin. Door de aard van de verbinding (onsterfelijke geliefden) zou dit een incestueuze relatie impliceren.Naast het volmaken van elkaar heeft de hereniging van tweelingzielen ook een effect op hun zielsomgeving. Een herenigd paar genereert namelijk energie die ervoor zorgt dat de andere leden van de groep zielen waar zij toe behoren dichter bij elkaar komen. Vaak is er een belangrijk gezamenlijk doel dat de tweelingzielen in hun leven hebben te vervullen.Toch kan ook in een “gewone” relatie de liefde groot zijn. Een voorbeeld hiervan is het karmisch huwelijk. Deze huwelijken zijn dikwijls moeilijk, maar wel belangrijk voor het verwerven van meesterschap op het spirituele pad. De karmische band kan zo sterk zijn dat deze gemakkelijk met de intense gevoelens van de tweelingziel verward wordt. De schok die je krijgt bij de ontmoeting kan overweldigend zijn. Op onbewust niveau ben je namelijk vreselijk blij dat je deze persoon hebt gevonden. Met hem/haar kun je een bepaalde hoeveelheid karma balanceren. Op onbewust niveau weet je dat je, als je dat lukt, verder kunt groeien. Door die vreugde leef je in een waas van liefde, niemand is belangrijker dan deze persoon.Ook andere karmische relaties kunnen erg intensief zijn. Vaak ken je de betreffende persoon al heel lang en komt deze terug in verschillende hoedanigheden: als familie, vriend of vijand. Het is mogelijk dat er naar deze persoon iets goed te maken valt. Of misschien moeten er zaken vergeven worden. Als je zo iemand ontmoet is dat dus altijd een zeer belangrijke gebeurtenis die veel los kan maken.Concluderend kunnen we stellen dat, indien je de meeste onderstaande punten herkent in jullie situatie, er sprake kan zijn van tweelingzielen liefde. De ontmoeting/herkenning voelt als een thuiskomst, maar tegelijkertijd als het begin van een reis. Je voelt je diep met elkaar verbonden, er is contact van ziel tot ziel. Er is sprake van onvoorwaardelijke liefde, je houdt zielsveel van de ander en ziet het goddelijke, het Licht in elkaar. Je hebt niet de behoefte om elkaar te veranderen. Je helpt elkaar bij de spirituele groei, waarbij beiden in een snel tempo een bepaalde groei doorlopen. Je hebt geen twijfel, je weet met een zeker innerlijk weten dat deze persoon je tweelingziel is / dat jullie een zijn. Je ontmoet elkaar in dromen of uittredingen. Je vangt elkaars gedachten en stemmingen op. Jullie karakters zijn complementair (twee polen van één wezen) maar je normen en waarden en levensinstelling komen overeen en misschien zijn zelfs jullie beroepen vergelijkbaar. Voordat je elkaar hebt ontmoet heb je beiden een periode van eenzaamheid / bezinning doorgemaakt. Je had een voorgevoel dat je je tweelingziel (een heel bijzondere persoon) zou ontmoeten. Er is geen angst om gescheiden te worden, het besef dat je bij elkaar hoort is heel groot. Door de eenwording neemt je individualiteit toe. Er komen lang verscholen emoties naar boven, die conflicten teweeg (kunnen) brengen. Hierbij kan er sprake zijn van een onderling afstoten en aantrekken. Je kunt elkaar helpen bij de verwerking hiervan. De verbinding wordt hierdoor alleen maar sterker. Je voelt je op spiritueel, mentaal, emotioneel en fysiek vlak met elkaar verbonden. Er hebben zich hindernissen voorgedaan bij de hereniging. Belemmeringen kwamen van binnen uit (persoonlijke problemen) of van buiten (geografische omgeving, familie, gezin…). Er is een fundamenteel gevoel van eenheid: eenheid van visie, eenheid van doel, eenheid van gevoel. De onderlinge verschillen complementeren en verheffen elkaars waarneming. Een + een is meer dan twee. Er is geen onderlinge competitie maar de sterke drang om elkaar te steunen. Je hebt hetzelfde vermogen tot liefhebben. Anderen worden beïnvloed door de energie die jullie samen tot stand brengen. Je hebt het gevoel dat jullie samen zijn gebracht voor een speciaal doel, dat jullie samen een taak moeten uitvoeren. Mocht het nou wel of niet je tweelingziel zijn waar je immens van houdt, doet er in feite niet toe. We leven op aarde om te leren en te ervaren. In iedere relatie die we hier aangaan kunnen we verder groeien en het evenwicht vinden in onszelf. Door een sterk contact tot stand te brengen met onze eigen ziel kan de hereniging met onze tweelingziel plaatsvinden. Misschien gebeurt dat hier en nu, misschien later in dit leven, in een ander leven of in de sferen. Ondertussen proberen we te groeien door met iedere relatie om te gaan als ware het onze tweelingziel. Met respect en liefde. Door het geven van steun bij de ontwikkeling. Door het vrijlaten van de ander. Door het verwerven van Meesterschap in Liefde.
14-10-2005 om 14:57 geschreven door BlueLuna

Tweelingzielen

Het leven kan soms rare wendngen hebben en vreemde gevoelens oproepen.
Ik heb geleerd dat liefde een raar iets is een iets waarvan ik eigenlijk dacht dat dat niet bestond. Tot het moment dat je iemand tegen komt die al je slapende gevoelens in je wakker maakt.
En er een liefde in je ontwaakt die verder gaat dan verliefd zijn zelfs nog verder dan houden van. Alsof je ziel weer heel wordt...je ziel die zich zolang geleden splitste in twee individuen om hun eigen weg te gaan...dat dat weer samenkomt.

Dat gevoel is onbeschrijfelijk...het raakt je in het diepste van je ziel..het voelt eng maar oh zo vertrouwd. Je ontmoet de gene die alles van je weet en die alles het zelfde denkt en voelt zoals jij dat doet. De chakrakoorden tussen 2 zielen die op die manier verbonden zijn , zijn zo verschrikkelijk sterk dat het niet uitmaakt hoe ver je van elkaar vandaan bent , je voelt elkaar , je deelt de zelfde emoties , je gaat door de zelfde pijn , de zelfde vreugd alles...

En dan komt de vraag kan je je menselijke emoties de baas , kan je die ziel vrij laten..vrij in zijn doen , in zijn laten , in zijn wezen...
Veel mensen kunnen dit niet , het voelt te goed om te laten gaan , dus ze klampen zich hier aan vast...of ze vinden het te eng en stoten het af...jammer eigenlijk dat daardoor zoveel tweelingzielen elkaar mislopen op deze aarde want eigenlijk is dat de mooiste ervaring die je kan hebben op deze aarde.

Ik ben de mijne tegen gekomen..ik zag hem al reeds in dromen en meditaties en verre astrale reizen , altijd in de veronderstelling dat hij al in de andere wereld was...maar niet dus het lot bepaalde dat wij elkaar tegen zou den komen op aarde. Alsof ik geraakt werdt door een bliksem , alsof mijn hart even stopte met kloppen. Waar mijn ziel zo naar verlangde en zo vaak naar op zoek ging en wat mijn ziel zo vaak voelde als ze haar tweeling ontmoette boven in de andere wereld...dat kwam ik tegen op aarde...

Voor de eerste keer in mijn aardse leven voel ik me heel...en hoe rot ik me ook voel ik weet nu dat ik niet alleen ben en dat ik er wel kom..omdat we elkaar hebben.
En voor het eerst in mijn aardse leven heb ik de ware essentie van liefde leren kennen.

Houden van is maar een aards begrip en kan mooi zijn...maar houden van met je ziel is iets wat alle regels ten boven gaat , iets wat onbeschrijfbaar is , bijna onwerkelijk en ontastbaar. Ik mag het ervaren en ik ben er dankbaar voor , mijn weg in dit leven is niet makkelijk maar het is goed te weten dat ik altijd een licht op mijn pad heb wat me kan begeleiden.
Ik ben dankbaar dat ik een licht mag zijn en iemand spiritueel wakker mag maken en hem mag laten herinneren wie we werkelijk zijn...